Hutbeler

Sevgi Ocağı: Ailelerimiz

(08.02.2019)   Aziz Müminler! Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Tasarruf Et, Asla İsyan Etme!

(25.01.2019)   Kıymetli Kardeşlerim! Hz. Peygamber (s.a.s.), Ebu Ubeyde bin Cerrah’ı (ra) zekat toplamak için Bahreyn’e göndermişti. Ebu Ubeyde görevini yapmış ve Medine’ye dönmüştü. Allah Resulü (s.a.s.) sabah namazını kıldırdıktan sonra, cemaatin her zamankinden daha Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Kulluğun Özü: İhsan

(11.01.2019)   Aziz Kardeşlerim! Bir gün Resûlullah (s.a.s) Efendimiz, ashabıyla sohbet ederken kimsenin tanımadığı bir şahıs çıkageldi; Allah Resulü’nün karşısına oturdu ve “Bana İslâm’dan bahset!” dedi. Resûlullah (s.a.s.) şöyle cevap verdi: “İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığını Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Paylaşmak Güzeldir

(04.01.2019)   Aziz Kardeşlerim! Paylaşmak, bütün dinlerin ve kültürlerin iyi ve güzel gördüğü bir değerdir. Yüce dinimizde de paylaşmak mü’minin en önemli vasıfları arasında kabul edilmiştir. Düşünün! Varlık âleminde sadece Allah var iken, O ruhundan Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Eşsiz Sermayemiz: Ömür

(28.12.2018)   Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminle Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Allah, hanginizin daha iyi amel işlediğini ortaya koymak amacıyla sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Allah’ın Halifesi İnsan

(21.12.2018)   Aziz Kardeşlerim! Okumuş olduğum ayet-i kerimede insanın yaratılış hikayesi şöyle anlaşılmaktadır: “Hani Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar “Biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Huzur ve Muhabbet Ocağı: Aile

(14.12.2018)   Kıymetli Müminler! Okumuş olduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi,Allah’ın (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Mevlana’nın Dilinden

(07.12.2018)   Aziz Kardeşlerim! Okumuş olduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: ”Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde Daha fazlasını oku…

önce