Hutbeler

Eşsiz Sermayemiz: Ömür

(28.12.2018)   Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminle Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Allah, hanginizin daha iyi amel işlediğini ortaya koymak amacıyla sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Allah’ın Halifesi İnsan

(21.12.2018)   Aziz Kardeşlerim! Okumuş olduğum ayet-i kerimede insanın yaratılış hikayesi şöyle anlaşılmaktadır: “Hani Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar “Biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Huzur ve Muhabbet Ocağı: Aile

(14.12.2018)   Kıymetli Müminler! Okumuş olduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi,Allah’ın (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Mevlana’nın Dilinden

(07.12.2018)   Aziz Kardeşlerim! Okumuş olduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: ”Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Yetim ve Kimsesiz Çocuklar

(23.11.2018)   Aziz Kardeşlerim! Okumuş olduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.”1 Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) de işaret ve orta parmağını Daha fazlasını oku…

önce
Hutbeler

Mevlid-i Nebi Haftası

(16.11.2018)   Muhterem Kardeşlerim! Bundan tam 1447 sene evvel 571 yılının Rabîulevvel ayıydı. Arap yarımadasında adına Cahiliyye denilen çok kötü günler yaşanıyordu. Tüm bu karmaşanın yaşandığı o zor günlerde Mekke’nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalib’in evinde bir Daha fazlasını oku…

önce