(07.02.2020)

Sevgili Peygamberimiz Hz..Muhammed (s.a.s.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor: ʺDin nasihattir.ʺ [1] İnsanın manevi hayatında nasihat almanın ve onu hayatına tatbik etmenin önemi büyüktür. Her Müslümanın küçük büyük farketmeksizin ömrü boyunca nasihate ihtiyacı vardır. Mü’minlerin nasihat kaynağı şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir.

Kerim kitabımızdaki öğütler bizleri Allah’a yakınlaştırır ve yüce Rabbimizin bizlerden razı olmasına vesile olur. Zariyat Suresinde: ʺ Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.[2] buyurulur.

Aziz Mü’minler!
Gençler; yumuşak kalpli, temiz yüreklidirler. Çabuk unuturlar. Erken kırılırlar. Kendilerini dostlarına feda ederler. Bu manada onlara yumuşak ve toleranslı yaklaşmak gerekir. Saf ve temiz yüreklerini kırmayıp yumuşak söz söylemek gerekir. Gençlerimize nasıl ve hangi üslupla nasihatte bulunacağımızı; Kur’an-ı Kerimde hikmet sahibi diye nitelendirilen, öğütleri ve tavsiyeleri ile meşhur Hz.Lokman (a.s.)’ın hem kendi oğluna hem de bütün insanlığa vermiş olduğu altın öğütlere geliniz hep birlikte kulak verelim:

“Ey Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Çünkü O’na ortak koşmak şüphesiz büyük bir zulümdür.[3]”

(Lokmân, öğütlerine şöyle devam etti:) “Yavrucuğum ! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”[4]

“Yavrucuğum ! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten sakındır. Başına gelen musibetlere karşı da sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak kararlılık gerektiren, azmedilmesi gereken işlerdendir.”[5]

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, büyüklük taslayıp, kendini beğenenleri hiç sevmez.”[6]

“Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini de alçalt. Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz merkeplerin sesidir.”[7]

Yüce Mevla bizleri ve evlatlarımızı şirkten korusun. Bizleri ve evlatlarımızı iyilik yapanlardan eylesin. Bizleri ve evlatlarımızı namaz kılanlardan eylesin. Rabbim bizleri ve evlatlarımızı iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve zorluklara tahammül edenlerden eylesin. Yüce Mevla bizleri gururdan, kibirden muhafaza eylesin. Yürüyüşümüzü mutedil yani ölçülü kılsın, sözlerimizi de etkili kılsın.

DITIB Hutbe Komisyonu

[1] Tirmizi,Birr, 17

[2] Zariyat 51/55

[3] Lokman 31/13

[4] Lokman 31/16

[5] Lokman 31/17

[6] Lokman 31/18

[7] Lokman 31/19

Kategoriler: Hutbeler

Benzer yazılar

Hutbeler

Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Ahlakı

(30.01.2020) Muhterem Müslümanlar! Yüce dinimiz İslam’ın ana gayesi, yeryüzünün en şerefli varlığı olarak yaratılan insanın can, mal, akıl, ırz ve inancını korumaktır. Bu beş temel değeri dokunulmaz kabul eden İslam, hangi sebeple olursa olsun bu Daha fazlasını oku…

Hutbeler

Gönüllerdeki Engelleri Aşalım

(06.12.2019) Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bir gün İslam’ı anlatmak üzere Mekke’nin ileri gelen müşrikleriyle bir araya gelmişti. Sohbetin koyulaştığı esnada Mekke’nin zayıf ve kimsesizlerinden ve aynı zamanda âmâ, yani gözleri görmeyen biri olan Abdullah b. Ümm-i Daha fazlasını oku…

Hutbeler

Kadına Şiddet Haramdır

(29.11.2019) Kıymetli Kardeşlerim! Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Veda Haccı için Mekke’ye doğru yola çıkmıştı. Kafile içerisinde hanımlar da vardı. Yol düzenini sağlayan Enceşe isimli bir genç, coşkuyla şiirler okuyor, güzel sesiyle ezgiler söylüyordu. Bu durum, develerin Daha fazlasını oku…