(07.12.2018)

 

Aziz Kardeşlerim!

Okumuş olduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: ”Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol.[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor: ”İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (kamil manada) iman etmiş olmazsınız .[2]

Kıymetli Müminler!

İnsana ruhundan üfleyerek hayat veren Allah onu yeryüzüne halife kılmıştır. Yeryüzünü nasıl imar edeceğini, dünya ve ahiret mutluluğunu nasıl kazanacağını bildirmek için de peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Gönderilen peygamberlerin son halkası Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’dir. Son kitap ise Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an muhataplarını kendisini düşünmeye ve anlamaya davet eder.

Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?[3]

Bu davete icabet edip getirmiş olduğu mesajı en iyi şekilde anlayan, onu kendilerine hayat rehberi edinenleri ise Kur’an övmüştür.

Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır.[4]

Kardeşlerim!

Bütün gayretini Allah’ın mesajını anlamaya sarf etmiş, onu hayatına nakış nakış işlemiş nice mümtaz şahsiyetler vardır. Bu seçkin insanlardan biri de Mevlana Celaleddin-i Rumi’dir. Mevlana Allah ve Resulünün sevgisini kalbinin en derinliğinde hissetmiş ve bunun idrakine varmış olmalı ki sadece Allah’ı ve Resulünü değil kainatı, mevcudatı sevmiştir. İşte bundan ötürü de o, bir gönül insanı bir sevgi ve hoşgörü timsali olmuştur.

Mevlana Celaleddin-i Rumi Mesnevi adlı eserinde sevgi ve hoşgörüye dair verdiği şu mesajlar ne güzeldir:

*Sevgi şifadır. Sevgi güçtür. Sevgi; değişimin mührüdür.

*Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

*Sevgini vermesini öğren. Çünkü gönlün anlasın ki hepsine yer varmış. Sevgisiz insandan dünya, unutma ki korkarmış.

Muhterem Kardeşlerim!

Mevlana’yı Mevlana yapan onun gönül dilidir. Ona gönül dilini kazandıran şey ise gönlünü Allah’ın kelamına ve Resulünün sünnetine feda etmesidir.

Allah’ım sevgini, Resulünün sevgisini, Seni ve Resulünü sevenlerin sevgisini kalplerimize nakşet.
 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Hicr 15/85
[2] Müslim, İman 93-94
[3] Kamer, 54/ 22
[4] Fatır, 35/28

Kategoriler: Hutbeler

Benzer yazılar

Hutbeler

Kelime-i Şehadet

(20.09.2019)   Muhterem Müslümanlar!‎ Bir gün Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz, ashabıyla ‎sohbet ederken kimsenin tanımadığı bir şahıs ‎çıkageldi; Allah Resulü’nün karşısına oturdu ve ‎‎“Bana İslâm’dan bahset!” dedi. Resûlullah (s.a.s.) ‎şöyle cevap verdi: “İslâm, Allah’tan başka ilâh Daha fazlasını oku…

Hutbeler

İslam ve Çevre

(13.09.2019)   Aziz Kardeşlerim! Dünya kamuoyunda en çok tartışılan ve çözüm aranan konulardan birisi de Dünya’nın ekolojik yapısının bozulmasıdır. İnsanın tabiata karşı sergilediği bencil, dikkatsiz ve vurdumduymaz tutumlar sonucu çevrenin maruz kaldığı tahribat, bugün endişe Daha fazlasını oku…

Hutbeler

Yeni Eğitim Yılına Girerken

(23.08.2019)   Kardeşlerim! Aziz Müminler! Yeryüzünü maddi-manevi imar ve inşa etmekle görevlendirilen insanoğlu, diğer canlılardan farklı olarak bilgi edinme, edindiği bilgiyi üretme ve onu yaşantısında kullanarak hayata artı değer katabilme potansiyeliyle yaratılmıştır.[1] İnsan için uğrunda Daha fazlasını oku…