Kıymetli Kardeşlerim!‎

Önümüzdeki hafta Salı gününü Çarşamba’ya ‎bağlayan gece Mirac Kandili’ni idrak edeceğiz. ‎Şimdiden Kandiliniz mübarek olsun. ‎

Kıymetli Müminler!‎

İsrâ suresinin birinci ayetinde, Efendimiz’in bu ‎gecede meydana gelen yolculuğuna şöyle işaret ‎edilmektedir: “Bir gece, kendisine ayetlerimizden ‎bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i ‎Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i ‎Aksâ’ya götüren Allah (gerçekten) noksan ‎sıfatlardan münezzehtir.”‎1 ‎

Allah’ın sonsuz kudreti ile cereyan eden, akıl ve ‎idrak sınırlarını zorlayan bu olayda, Peygamberimiz ‎pek çok ilahi hikmet, sır ve tecellilere mazhar oldu; ‎mekândan münezzeh olarak Cenab-ı Hakk ile ‎konuştu. Bu gece, müminlerin miracı olan beş vakit ‎namaz farz kılındı; Allah’a ortak koşmayanların ‎bağışlanacağı müjdelendi ve Bakara suresinin son ‎ayetleri vahyedildi.‎

Muhterem Kardeşlerim!‎

Kur’an-ı Kerim’de adını bu büyük mucizevî geceden ‎alan ve içinde hem dünyamız hem de ahiretimiz için ‎çok değerli emir ve tavsiyeler bulunan bir sure yer ‎almaktadır. Bugünkü hutbemde İsrâ suresinde yer ‎alan bu ilahî buyrukların bir kısmına dikkatlerinizi ‎çekmek istiyorum:‎2

‎“GERÇEK ŞU Kİ, bu Kur’an o dosdoğru olan yolu ‎göstermekte; dürüst ve erdemli davranışlar ortaya ‎koyan müminlere, ödüllerinin çok büyük olacağını ‎müjdelemektedir.”‎

‎“Biz her insanın kaderini boynuna bağladık. İnsan ‎için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak ‎bir kitap çıkarırız. (Ve şöyle deriz:) Oku kitabını! ‎Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin ‎yeter.”‎

‎“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi ‎iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, ‎kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, ‎başkasının günah yükünü üslenmez.”‎

‎“Bir ülkeyi helâk etmek istediğimizde, o ülkenin ‎zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşılarına (iyilik ‎yapmalarını) emrederiz; buna rağmen onlar orada ‎kötülük işlerler. Böylece o ülke, helâke müstahak ‎olur; biz de orayı darmadağın ederiz.” ‎

‎“Sakın Allah ile birlikte bir ilâh daha tanıma! Sonra ‎kınanmış ve kendi başına terkedilmiş olarak ‎kalırsın.”‎‏ ‏

‎“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-‎babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde ‎emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ‎yaşlanırsa, kendilerine «of!» bile deme; onları ‎azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları ‎esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ‎ve “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl ‎yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet ‎et!” diyerek dua et. Rabbiniz sizin kalplerinizdekini ‎çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu bilin ki ‎Allah, kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri ‎son derece bağışlayıcıdır.”‎

‎“Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. ‎Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine ‎saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ‎ise Rabbine karşı çok nankördür.”‎

‎“Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra ‎kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker ‎durursun.‎‏ ‏Rabbin rızkı dilediğine bol verir, ‎dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından ‎haberdardır, (onları) çok iyi görür.”‎‏ ‏

‎“Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. ‎Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları ‎öldürmek gerçekten büyük bir suçtur.”‎‏ ‏

‎“Zinaya yaklaşmayın. Zira o, açık bir hayâsızlık ve ‎çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça ‎Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın.” ‎

‎“Yetimin malına, kendisi ergenlik çağına varıncaya ‎kadar, ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. ‎Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, ‎sorumluluğu gerektirir.”‎‏ ‏

‎“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. ‎Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan ‎sorumludur.” ‎

‎“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ‎‎(ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de boyca ‎dağlara ulaşabilirsin.”‎

 

DITIB Hutbe Komisyonu

1 İsrâ, 17/1                                                        
2 İsrâ, 17/9-38 arası muhtelif ayetler

(29.03.2019)

Kategoriler: Hutbeler

Benzer yazılar

Hutbeler

“Ya Hayır Konuş Ya Da Sus!”

(16.08.2019)   Değerli Kardeşlerim! Bir gün sahabe-i kiramdan biri Peygamberimiz (s.a.s.)’e gelerek “Ya Resûlallah, bana sımsıkı sarılacağım bir şey tavsiye eder misin?” diye sordu. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz “Rabbim Allah’tır de; sonra dosdoğru ol”  tavsiyesinde bulundu. Aynı sahâbî; “Hakkımda Daha fazlasını oku…

Hutbeler

Kadir Gecesi

(31.05.2019) Aziz Müminler! Bireysel ve toplumsal duyarlılığımızın zirveye ulaştığı rahmet, mağfiret ve bağışlanma iklimi olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Mübarek Ramazan’a yaklaştık, ulaştık, yarıladık derken, şimdi de ona elveda diyoruz. Ramazan her Daha fazlasını oku…

Hutbeler

Allah Tevbe Edenleri Sever

(24.05.2019)   Kıymetli Mü’minler! Rahmet ve bereket iklimiyle gönül dünyamızı, ailemizi, sokağımızı, mahallemizi ve bütün dünyamızı kuşatan Ramazan’ın son on gününe girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayının mağfiret ve günahlardan arınma günleri olan bu günlerin iyi değerlendirilmesi Daha fazlasını oku…