(08.02.2019)

 

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlâkı en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da eşine karşı en iyi davrananlarınızdır.”[2]

Aziz Kardeşlerim!

Eşlerin Yüce Allah’ın adını şahit tutarak bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri söz olan Nikâh, hem bir ahid, hem bir akit, hem de bir misaktır. Taraflara ahlâkî ve hukuki sorumluluk yükleyen nikâh, tarafların sadece birbirlerine karşı değil, aynı zamanda Allah’a karşı da sorumlu olduklarını hatırlatır.

Kardeşlerim!

Aile olmak; iyi ve kötü günde, varlıkta ve yoklukta eşlerin birbirlerine sadık kalmalarını ve birbirlerinin hak ve hukukuna sahip çıkmalarını, sadakat ve emanet bilincine sahip olmayı gerektirir. Zira eşler, birbirlerine Allah’ın emanetidirler. İşte nikah akdiyle insan, mükerrem bir varlık olan eşinin gönlünü incitmeyeceğine, haysiyetini zedelemeyeceğine, Allah’ın emanetine asla ihanet etmeyeceğine söz vermiş olmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere ailenin temelinde sevgi ve rahmet vardır. Zira bu güzelliklerle tezyin edilen bir aile, Allah’ın rahmetiyle kuşatılır. Fertleri için adeta bir cennete dönüşür.

Aziz Kardeşlerim!

Aile kurumunun günümüzde nice tehlikelere maruz kaldığı bir gerçektir. Özellikle bazı yayınlarda aile mahremiyetinin çiğnenmesi ve nikâhsız birlikteliklerin adeta özendirilmesi, aile anlayışı ve yaşantımızda büyük tahriplere yol açmaktadır. Diğer yandan aldatma ve şiddet gibi sebeplerden dolayı kararan hayatların, dağılan yuvaların, tükenen umutların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur.

Öyleyse geliniz. Rabbimizin büyük bir nimeti olan huzur ve muhabbet ocağımız ailelerimize sahip çıkalım. Emanetlerimizi koruyalım. Eşlerimizi ve çocuklarımızı göz aydınlığımız kılalım.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Nisâ, 4/1
[2] Tirmizî, Radâ’, 11

Kategoriler: Hutbeler

Benzer yazılar

Hutbeler

Miraç Kandili

Kıymetli Kardeşlerim!‎ Önümüzdeki hafta Salı gününü Çarşamba’ya ‎bağlayan gece Mirac Kandili’ni idrak edeceğiz. ‎Şimdiden Kandiliniz mübarek olsun. ‎ Kıymetli Müminler!‎ İsrâ suresinin birinci ayetinde, Efendimiz’in bu ‎gecede meydana gelen yolculuğuna şöyle işaret ‎edilmektedir: “Bir gece, Daha fazlasını oku…

Hutbeler

Cennetin Yolu İyilik

Şu kutsal mekanda bizleri buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) binlerce salat-ü selam olsun. Aziz Kardeşlerim! İyi olmak, iyilik yapmak ve iyi kalmak, yüce dinimiz İslam’ın üzerinde hassasiyetle durduğu insani Daha fazlasını oku…

Hutbeler

Kendini Bilen Rabbini Bilir

Değerli Mü‘minler! İnsanın bu dünyadaki en önemli görevi Allah’ı tanımak, ona kulluk etmek, insanî ve ahlaki değerlere bağlı kalarak hak, hakikat iyilik ve adaletle dünyamızı mamur etmektir. Bu görevini en güzel şekilde yerine getirebilmesi için Daha fazlasını oku…