(08.02.2019)

 

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlâkı en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da eşine karşı en iyi davrananlarınızdır.”[2]

Aziz Kardeşlerim!

Eşlerin Yüce Allah’ın adını şahit tutarak bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri söz olan Nikâh, hem bir ahid, hem bir akit, hem de bir misaktır. Taraflara ahlâkî ve hukuki sorumluluk yükleyen nikâh, tarafların sadece birbirlerine karşı değil, aynı zamanda Allah’a karşı da sorumlu olduklarını hatırlatır.

Kardeşlerim!

Aile olmak; iyi ve kötü günde, varlıkta ve yoklukta eşlerin birbirlerine sadık kalmalarını ve birbirlerinin hak ve hukukuna sahip çıkmalarını, sadakat ve emanet bilincine sahip olmayı gerektirir. Zira eşler, birbirlerine Allah’ın emanetidirler. İşte nikah akdiyle insan, mükerrem bir varlık olan eşinin gönlünü incitmeyeceğine, haysiyetini zedelemeyeceğine, Allah’ın emanetine asla ihanet etmeyeceğine söz vermiş olmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere ailenin temelinde sevgi ve rahmet vardır. Zira bu güzelliklerle tezyin edilen bir aile, Allah’ın rahmetiyle kuşatılır. Fertleri için adeta bir cennete dönüşür.

Aziz Kardeşlerim!

Aile kurumunun günümüzde nice tehlikelere maruz kaldığı bir gerçektir. Özellikle bazı yayınlarda aile mahremiyetinin çiğnenmesi ve nikâhsız birlikteliklerin adeta özendirilmesi, aile anlayışı ve yaşantımızda büyük tahriplere yol açmaktadır. Diğer yandan aldatma ve şiddet gibi sebeplerden dolayı kararan hayatların, dağılan yuvaların, tükenen umutların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur.

Öyleyse geliniz. Rabbimizin büyük bir nimeti olan huzur ve muhabbet ocağımız ailelerimize sahip çıkalım. Emanetlerimizi koruyalım. Eşlerimizi ve çocuklarımızı göz aydınlığımız kılalım.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Nisâ, 4/1
[2] Tirmizî, Radâ’, 11

Kategoriler: Hutbeler

Benzer yazılar

Hutbeler

Dindarlık

(11.10.2019)   Okuduğum âyet-i kerimede Rabbimiz şöyle ‎buyuruyor: “Kim güzel niyet ve davranış sahibi ‎olarak kendini Allah’a teslim ederse Rabbinin ‎katında onun mükâfatı vardır. Öylelerine korku ‎yoktur, onlar üzülmeyecekler de.”‎[1] ‎ ‎   Kıymetli Müminler!‎ Her Daha fazlasını oku…

Hutbeler

Yaşlılarımıza Karşı Sorumluluklarımız

(04.10.2019)   Muhterem Müslümanlar! Mekke’nin fethedildiği gün, müminler sevinçle birbirine sarılıyor, böyle bir günü lütfettiği için Allah’a şükrediyorlardı. Resûlullah’ın hicret arkadaşı, sâdık dostu Hz. Ebûbekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam’ı kabul Daha fazlasını oku…

Hutbeler

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

(27.09.2019)   Yüce Rabbimiz, hutbemin başında okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolda Daha fazlasını oku…