Hutbeler

Mevlid-i Nebi Haftası

(16.11.2018)   Muhterem Kardeşlerim! Bundan tam 1447 sene evvel 571 yılının Rabîulevvel ayıydı. Arap yarımadasında adına Cahiliyye denilen çok kötü günler yaşanıyordu. Tüm bu karmaşanın yaşandığı o zor günlerde Mekke’nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalib’in evinde bir Daha fazlasını oku…

önce